Our new baby girl

We are waiting for new girl from Holland who join our pack in February 2017. She is fresh blood in our polish lines. Czekamy na nową dziewczynkę z Holandii, która dołączy do naszej paczki w Lutym 2017. Jest świeżą krwią w polskich liniach.